Ansionjärvi FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kohteena

11.5.2016


Ansionjärvi FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kohteena

Hausjärvellä sijaitseva Ansionjärvi on yksi tämän vuoden alussa alkaneen EU-rahoitteisen FRESHABIT LIFE IP – hankkeen kohteista. Ansionjärvi on Puujoen keskivaiheilla sijaitseva läpivirtaamajärvi. Järvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi.  Kesällä käynnistetään järven hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta ja suunnitelman toteutettua kunnostustoimenpiteitä aletaan toteuttaa. Hanketta koordinoi Vanajavesisäätiö.

Vanajavesikeskus on Hämeeseen perustettu laaja-alainen ja monipuolinen toimija, joka tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen. Alueen järvien ja jokien tilanne on huolestuttava. Rehevöityminen, umpeenkasvu ja sinilevähaitat tulisi saada nopeasti hallintaan. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä vesistöjen eteen.

Tarkoituksena ei ole suojella vain yhtä järveä vaan koko Vanajan vesistöreittiä. Tärkeää on siis huoltaa koko valuma-aluetta. Valuma-alue kattaa kaikkiaan 11 kunnan ja kolmen maakunnan vesistöt.

Vanajavesikeskuksen kanssa toimii hyvin laaja yhteistyöverkosto. Mukana ovat kaikki alueen kunnat sekä Hämeen liitto, Hämeen Sanomat, Hämeen ELY-keskus, Helsingin yliopisto, MTK-Häme sekä Kehittämiskeskus Oy Häme.

Mommilanjärven soutelut ovat myös mukana edistämässä Hausjärven, Kärkölän ja Hämeenkosken kunnissa vesistöjen käyttökelpoisuutta hyöty – ja virkistyskäyttöön. Souteluyhdistys pyrkii kiinnittämään alueen asukkaiden huomiota ympäristön tilaan ja kehottaa miettimään keinoja, jotta vesistöt säilyisivät myös tuleville sukupolville.

 

Lisätietoja hankkeesta http://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/hankkeet/