Mommila

Mommilanjärvelle on helppo tulla kaikista ilmansuunnista.

 

Mommilanjärven Soutelu järjestetään Mommilanjärvellä, joka sijaitsi aiemmin kahden kunnan, Lammin ja Hausjärven alueilla. Tapahtuneiden kuntaliitosten myötä Mommilanjärvi sijaitsee nykyisin kokonaan Hausjärven kunnan puolella.

 

Mommila, paremmin Mommila-Hietoinen, on historiallisesti tunnettu kuuluisista Mommilan laukauksista ennen Suomen itsenäistymistä 1917. Vireässä kylässä oli pitkään oma kyläkauppa ja -koulu, jotka sittemmin ovat lopettaneet toimintansa. Kyläkirkko on edelleen aktiivisessa käytössä niin kuukausittaisten jumalanpalvelusten kuin muidenkin kirkollisten toimitusten puolesta. Kirkkoa voi varata hääkirkoksi myös muiden paikkakuntien asukkaat. Kauniiseen puukirkkoon pääsee tutustumaan soutelupäivänä, sillä ovet ovat avoinna koko päivän.

 

Mommilanjärven Soutelun soutelustadion on virallisesti Haminankylän puolella, mutta soutumatkan aikana käydään Mommilan kirkon ja hautausmaan nurkalla kääntymässä. Haminankyläläiset ja mommilalaiset muodostavat soutelutapahtuman aktiivisen vapaaehtoisjoukon.

 

Mommilanjärvi. (Kuva: Tapio Nokkonen)