Vesiensuojelujaosto

Uusi alku vesiensuojelutyöhön

Alueella toimineen Haminankylän vesistönsuojeluyhdistys ry:n toiminta on ollut pysähdyksissä vuodesta 1997 lähtien toimihenkilöiden väsymisen ja niittokaluston loppuun kulumisen takia. Tämän johdosta yhdistys on poistettu Patentti-ja Rekisterihallituksen listoilta. Keväällä 2017 Ansionjärveä koskevissa Freshabit-hankkeen asukastilaisuudessa syntyi ajatus yhdistystoiminnan uudelleen organisoimiseksi ja toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi.

Mommilanjärven soutelu ry käsitteli asiaa kevään yhdistyskokouksessa ja päätti perustaa erillisen vesiensuojelujaoston. Souteluyhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on vesistöjen säilyminen hyvinä seuraaville sukupolville niin virkistys- kuin hyötykäytönkin osalta.

Heinäkuun alussa vesiensuojelujaosto järjesti tilaisuuden, jossa joukko alueen asukkaita kokoontui vesiensuojeluasioiden tiimoilta. Kokouksessa päätettiin siirtää toiminta ja varat Vesistönsuojeluyhdistykseltä Mommilanjärven soutelu ry:n vesiensuojelujaostolle. Niin ikään kokouksessa vahvistettiin jaoston arvot, missio ja visio. Hyväksytyn vision tavoitteena on toimialueen vesistöjen ja ympäristön säilyminen virkistävinä ja monimuotoisina tuleville sukupolville.