Veden näkösyvyyden seuranta

Vuona 2018 aloitti 7 rantavesien asukasta veden näkösyvyyden mittaamisen. Tarkoituksena on seurata veden sameuden muutoksia hyvinkin pitkäjänteisesti. Tämän vuoden aikana muutetaan tulosten kirjaaminen nettipohjaiseksi, joka helpottaa mittausrutiineja sekä varsinkin tulosten seurantaa. Te, jotka kirjasitte viime vuoden tuloksia ylös voitte lähettää ne  Markku Juholalle puh. 0400 444 714, sähköpostin liitetiedostona markku. juhola@ kolumbus.fi  tai  postitse osoitteeseen Jokiniityntie 51, 12130 Mommila.

Näkösyvyys tarkoittaa veden läpinäkyvyyttä. Se on vesistöjen tutkimuksessa yksi luonnonveden ominaisuutta ilmaiseva suure, jolla pyritään selvittämään vesistön sameutta tai valon läpäisevyyttä. Näkysyvyydellä voidaan havainnollistaa esimerkiksi järven rehevöityneisyyttä, veden värin tummuutta taikka saven tai humuksen määrää. Näkösyvyyteen vaikuttavat monet asiat eikä edellä mainittujen ominaisuuksien todellinen määrä määräydy yksiselitteisesti näkösyvyydestä. Kuitenkin, mitä huonompi järven veden laatu on, sen pienempi on näkösyvyys.

Esimerkki näkösyvyyden mittaamisesta