Veden näkösyvyyden seuranta

Syksyn ja talven aikana jaosto on nikkaroinut veden näkösyvyyslevyjä jäsentensä käyttöön. 

Seurantamittaukset on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 aikana.

Näkösyvyys tarkoittaa veden läpinäkyvyyttä. Se on vesistöjen tutkimuksessa yksi luonnonveden ominaisuutta ilmaiseva suure, jolla pyritään selvittämään vesistön sameutta tai valon läpäisevyyttä. Näkysyvyydellä voidaan havainnollistaa esimerkiksi järven rehevöityneisyyttä, veden värin tummuutta taikka saven tai humuksen määrää. Näkösyvyyteen vaikuttavat monet asiat eikä edellä mainittujen ominaisuuksien todellinen määrä määräydy yksiselitteisesti näkösyvyydestä. Kuitenkin, mitä huonompi järven veden laatu on, sen pienempi on näkösyvyys.

Esimerkki näkösyvyyden mittaamisesta