Vesikasvillisuuden niitto

Niittokone työssä
Niitetty alue Mommilanjärvellä

 

Viime vuonna rantojen niitot saatiin hyvin käyntiin Mommilanjärvellä, jossa paikkoja oli 22 kappaletta ja niitetty pinta-ala n. 3,2 ha. Ansionjärvellä ei keretty niittämään ollenkaan johtuen ELY-keskuksen niitto-luvan viivästymisestä.  Tämä taas johtui järven FRESHABIT-kunnostushankkeen keskeneräisyydestä. Nyt luvat on kuitenkin saatu myös Ansionjärvelle, joten tänä kesänä on tarkoitus jatkaa niittoja.

Te jotka haluatte tänä kesänä ranta-alueita niitettävän niin ottakaa 28.4. mennessä  yhteyttä Seppo Mattheiszeniin puh. 050 313 2281 tai smzen1@ gmail.com, niin pyydämme niittourakoitsijoilta tarjo-uksia työstä. Myös aikaisemmin niitetyt alueet saattavat kaivata uutta käsittelyä, sillä parempi tulos saavutetaan muutaman vuoden peräkkäisillä niitoilla.

Jäsen -ja kannatusmaksujen turvin yhdistys voi osallistua yleishyödyllisten alueiden kuten uimarantojen, jokien suistojen ja muiden erikseen yhteisesti sovittavien kohteiden niittämiseen. Maksathan siis jäsenmaksun 20 €/hlö Mommilanjärven soutelu ry Vesiensuojelujaoston tilille FI 56 3939 0058 1859 27, kiitos!

INVESTOINTIHANKE

Mommilanjärven soutelu on yhdessä vesiensuojelujaoston kanssa käynnistänyt suurehkon investointihankkeen vuosille 2019 ja 2020. Tarkoituksena on parantaa soutelustadionin olosuhteita mm. niittämällä lähirantoja, uudistamalla sähkön saantia sekä parantamalla esiintymisalueita. Hanke sisältää myös  muualla olevien yhteisten alueiden niittoja. Budjetoidut  kokonaiskustannukset ovat hieman yli  20 000 €, josta oma osuus n. 5 200 €. Tämä  koostuu sekä talkootyöstä että jäsenmaksuilla kerätyistä varoista.    

SOUTELUTAPAHTUMA

Olemme tänäkin vuonna mukana soutelutapahtumassa 20.7. omalla osastollamme,  joten poikkea rupattelemaan vesiensuojeluun ja vaikkapa vieraslajeihin liittyvistä aiheista. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa yhdessä HausjärviLoven kanssa ja paikalla on useita mielenkiintoisia musiikkiesiintyjiä, joista tunnetuin lienee Club For Five. Alueelle on koko päivän ilmainen sisäänpääsy. 

MUISTUTUS  JÄTEVESIASETUKSESTA

Kuten Lauri Sillantie Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistyksestä kesällä yleisessä kokouksessamme esitti, niin rantatonteilla olevien kiinteistöjen jätevesien puhdistuksen on oltava kunnossa 31.10.2019 mennessä. Uudistus koskee pääosin kiinteistöjä, jotka sijaitsevat  alle 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta ja joissa ei ole viemäriverkostoa. Kantovesi ja säädökset täyttävä kuivakäymälä ovat edelleen joissain tapauksissa sallittuja ratkaisuja. Esimerkiksi kunnan ympäristösihteeriltä voi kysellä minkälaiset rakenteet ovat hyväksyttyjä Hausjärvellä.