Yhteystiedot

Jaoston toimihenkilöt:

Puheenjohtaja Seppo Mattheiszen (Ansionjärven alue), smzen1@gmail.com, puh. 050 313 2281

Sihteeri Markku Juhola (Teuronjoen alue), markku.juhola@kolumbus.fi, puh. 0400 444714

Jäsen Heikki Mäkinen (Haminankylän alue), heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

Jäsen Anu Lindberg (Mommilanjärven eteläpää), anu.lindberg@elisanet.fi, puh. 040 754 8028

Jäsen Harri Tonteri (Mommilanjärven pohjoispää)
harri-tonteri@hotmail.fi, puh. 050 522 0457

Olemme Facebookissa Mommilanjärven soutelu ry Vesiensuojelujaosto

Kuva Anu Lindberg